Kontorejendommen
Saturn Tower i Wien blev et kort
men lukrativt bekendtskab

Kontorejendommen Saturn Tower i Wien blev et kort, men lukrativt bekendtskab for vores fond Schou Secondaries III. Gennem Zweitmarkt-børsen, hvor vi handler hovedparten af vores secondaries, blev vi tilbudt at investere i en på papiret flot og velbeliggende kontorbygning. Ejendommen havde et nettoafkast på 8% og en kvadratmeterpris på 12.407 DKK, hvilket lød næsten for godt til at være sandt.

Illikviditet fostrer gode tilbud

I forbindelse med Schou & Partners virke som prisstiller opstår der fra tid til anden nogle helt unikke investeringsmuligheder. Nogle af de muligheder er så gode, at vi ryster på hovedet og undrer os over, hvorfor folk dog vil sælge på det niveau.

Svaret er ofte illikviditet, og det var da også illikviditet, der lå til grund for, at sælgeren ønskede at afhænde sine anparter i dette tilfælde

Beliggenhed i top, prisniveau i bund

Alligevel var prisen mistænkeligt lav, så vi udførte en grundig risikoanalyse og rejste til Wien for at besigtige ejendommen. Her kunne vi konstatere, at beliggenhed og byggekvalitet var helt i top, så vores krav var mere end opfyldt.

Vi købte op i april og maj måned med henblik på at købe yderligere anparter i ejendommen over de næste måneder.
Hele ejendommen solgt

Sådan skulle det ikke gå.

Ultimo august blev hele ejendommen solgt til en institutionel investor for en samlet pris på 125 Mio. EUR. Omregnet blev kvadratmeterprisen 29.416 DKK.

Secondaries når det er bedst

Investeringen afspejler på bedste vis, hvordan handel med secondaries fungerer. På grund af illikviditet er det ofte muligt at købe ejerandele i en eksisterende investeringsejendom til markant under den pris, hele ejendommen handles til. Som investor er der dermed mulighed for at købe ind til priser, som det ellers er umuligt at handle fast ejendom for.

Handlen indgår i porteføljen i Schou Secondaries III og bidrog med et realiseret afkast på 0,5% på fondsniveau.

Investeringsfonden
“Schou Secondaries IV”
er åben for tegning