Investeringsprojektet K/S Johannelyst er lanceret

Udgivet: februar, 2018

Så er investeringsprojektet K/S Johannelyst lanceret.
Projektet består af 12 rækkehuse i Randers. Projektsummen bliver 21.279.859 kr. og er budgetteret til at give en egenkapitalforretning på 10,7 % P.A. før skat.
Projektet finansieres med en fast rente i 30 år.

Egenkapitalindskud: 550.000 kr. pr. 10 % andel
Kaution: 312.300 kr. pr. 10 % andel

Prospektet kan downloades her

K/S Johannelyst, Randers

K/S Johannelyst, Randers består af 12 ejerlejligheder, hvilket betyder, at investorerne vil kunne få del af et skattefrit ejertidstillæg på 10.000 kr. pr. lejlighed pr. år ejendommen ejes. Dvs. 120.000 kr. pr. år for hele projektet. 

Et af de spørgsmål, vi hos Schou & Partners ofte bliver stillet, er, hvorfor investere i fast ejendom?
Investering i fast ejendom har til alle tider været anset for en god måde at sikre sine værdier mod inflation på. Erfaringen viser da også, at de fleste, der har ejet ejendomme i mange år, har opbygget sig en formue.
I disse tider med handelsplatforme, som er konstrueret med henblik på, at få investorerne til at købe og sælge aktier, valuta og obligationer, er fast ejendom et kærkomment alternativt. Som ejendomsinvestor arbejder tiden for dig, og kan du holde ejendommen udlejet, vil du som investor kunne få et særdeles godt afkast. Det er derfor ikke uden grund, investorkredsen i Schou & Partners hovedsageligt investerer i fast ejendom.

Investormøder
Vi holder vores andet investeringsmøde i år torsdag d. 15. februar kl. 17.00, hvor projektet i Randers bliver gennemgået, og vi tager ved samme lejlighed temperaturen på aktie- og obligationsmarkedet – og ikke mindst ejendomsmarkedet her og nu.
Efter mødet vil der være mulighed for at få en lille bid brød og tilhørende drikkevarer.

Tilmelding til abs@schoupartners.dk senest onsdag d. 14. februar.