Finanstilsynet

Schou & Partners A/S er registeret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores FT-nr. er: 23.181
Link til Finanstilsynet

Registeringen er sket i medfør af §9, stk. 1, jf. §4, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF.loven).

AIF’er under forvaltning:

S&P Value Investment Tyskland A/S (S&P Ejendomsinvest1 A/S).
Hent dokument med central information

Klage:

Ønsker du at indgive en klage, finder du vores klagevejledning her.

Tilsynsmyndighed:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf: 33 55 82 82
finanstilsynet@ftnet.dk