Investorportalen er lukket

Hvis du har brug for oplysninger / dokumenter, er du meget velkommen
til at kontakte Frederik Johansson på nedenstående kontaktoplysninger:

Dir tlf.: +45 42 33 95 69
fvj@schoupartners.dk