Investors Update, marts

Udgivet: marts, 2018

Snart går marts på hæld og Påsken bliver forhåbentlig starten på et forår, hvor solen for alvor bryder igennem og tilfører ny energi. Indtil da kan vi lune os over, at skyerne over ejendomsmarkedet for længst er drevet over. I dette nyhedsbrev serverer vi et par solstrålehistorier samt lidt generel info om den finansielle situation på ejendomsmarkedet. God læselyst.

I Schou & Partners aktuelle boligudlejningsprojekt i Randers har vi nu solgt 70 %. Investeringen er bygget op omkring fast rente i 30 år og på en solid udlejningshistorik uden tomgang, siden de 12 rækkehuse blev opført i 2012. Vi forventer et afkast på cirka 10,7 % pro anno, og at der efter 5 års ejerskab udbetales et udbytte på 50 % af det indskudte beløb. Har du endnu ikke modtaget prospektet kan det hentes ved at klikke her 

Som tidligere skrevet, er vores investeringsstrategi pt. forsigtig. Ejendomsmarkedet viser på ingen måde tegn på, at man skal have en offensiv indkøbsstrategi. Der findes fortsat interessante investeringsmuligheder set i lyset af de meget lave renter, men mulighederne er faldende. Aktier og obligationer er dog endnu mindre attraktive, så fornuftigt indkøbte ejendomme vil fortsat være interessante for investorer.

I Tyskland sælger vi i tæt samarbejde med vores ejendomsinvestorer i øjeblikket primært ejendomme for at udnytte nogle ganske fornuftige salgspriser på ejendomme med korte og lange lejekontrakter. Den tyske Bundesbank advarer mod for høje priser i 7 tyske byer, såsom Berlin, Hamborg, Stuttgart, Bonn, Düsseldorf m.fl.

Netto reduceres derfor den samlede ejendomsportefølje. Vi køber i Danmark, fordi erhvervsejendomme fortsat er prissat fornuftigt over det meste af landet – ligeså boligudlejningsejendomme udvalgte steder.
Den pt. største udfordring i Danmark er dog at opnå tilfredsstillende finansieringsvilkår. Som udgangspunkt er det ikke svært at opnå finansiering, selv om enkelte aktører skriver, at det er besværligt. Kravene til finansiering er dog præget af en realkreditsektor, der gerne vil have fuld indtjening uden risiko.
Man kunne passende spørge, om lav risiko og en egenkapitalforrentning på 12 % er passende for en realkreditsektor – i betragtning af den meget lave risiko, man har? Manglende konkurrence og en detailstyring fra politisk hold bevirker, at der betales en for høj pris for realkreditlån.

Book et uforpligtende telefonmøde
Ønsker at få projektmaterialet gennemgået pr. telefon og få besvaret eventuelle spørgsmål, skal du blot klikke nedenfor, og udfylde formularen –  så kontakter vi dig indenfor det valgte tidsrum.
Book et uforpligtende telefonmøde

Forsinkelseseffekten

Som tidligere skrevet er boligudlejningsmarkedet nået dertil, at det er i byer som Ålborg, Odense, København og Århus, vi først ser ejendommene stige i værdi. Herefter forplanter det sig ud til de mindre byer rundt i landet. 

Det har vi meget passende dømt ”forsinkelseseffekten”. Ejendommene stiger i de 4 store danske byer – hvorefter resten af landet efter en tidsmæssig forsinkelse oplever stigende priser. Helt jordnært ses det ved at priserne på et tidspunkt bliver så høje, at boligkøberne foretrækker at købe noget, der ligger lidt længere væk, frem for at få for lidt plads til en alt for høj pris i storbyerne.

Forsinkelseseffekten gør, at hvis man ikke nåede med på investeringer i København, Odense, Ålborg eller Århus, kan man med fordel se på andre dele af landet, hvor boligudlejningsejendomme handles til en mere overkommelig kvadratmeterpris og med højere afkast, uden at udlejningsrisikoen behøver at være steget.

På det punkt kan Danmark inddeles i 5 forskellige zoner, hvor København og Århus tilhører Zone 1, hvor priserne stiger først. Herefter Zone 2 med Odense, Aalborg, Trekantsområdet og randområdet af København. Efterfølgende Zone 3 med større provinsbyer – og til sidste Zone 4 og 5 med mindre byer og landdistrikter, som til sidste får glæden af stigende ejendomspriser.

Kreditmæssige stramninger:

Igennem det seneste år har der været små, men synlige kreditmæssige stramninger fra den finansielle sektor. Alle tiltag har været initieret for at begrænse stigningerne i ejendomspriserne i landets største byer.

Det seneste tiltag hedder kontracyklisk buffer. Banksektoren skal hensætte yderligere 0,5 % til kapitalbufferen i forhold til kreditinstitutternes samlede risikoeksponering.
Summen af tiltag vil over tid begrænse efterspørgslen efter ejendomme i landets store byer og favorisere mindre byer, hvor prisen på ejendomme er mere overkommelig. Det er en af grundene til, at vi foretrækker Randers frem for eksempelvis Aarhus. – Kort sagt: Mere værdi for pengene.

Nye projekter:

Vi forhandler i øjeblikket om 4 forskellige projekter, som alle virker interessante.
Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men det er erhvervsejendomme i størrelsen 15-25 mio. DKK med lejekontrakter i området 10-12 år – afhængigt af, hvad vi får forhandlet os frem til.

Investeringer er et tillidsspørgsmål

Når man som investeringsselskab gerne vil have investorer til at indskyde større beløb i vores projekter, så kræver det, at der er tillid til udbyderen. Schou & Partners A/S administrerer på nuværende tidspunkt 33 x ejendomsselskaber i Tyskland og Danmark til en samlet værdi på cirka 1,2 milliard DKK, og vi har i dag 130 forskellige investorer i alle aldre – og bosat over hele Danmark.

Vi arbejder sammen med anerkendte revisions-, advokat- og ingeniørfirmaer i forbindelse med købet af ejendommene. Hertil kommer, at vi har en ganske betydelig erfaring med investeringsprojekter fra både Danmark og Tyskland. – En erfaring og viden vi stiller til rådighed for dig, når vi køber projekter.
Sidst men ikke mindst, så deltager både venner, familie, ejerkreds og ansatte ofte i de projekter, vi udbyder. Filosofien er, at hvis vi ikke kan se os selv i de ejendomme, der skal købes, så undlader vi hellere at købe dem. Vi vægter kvalitet frem for kvantitet.

Har du lyst til at få et uforpligtende møde omkring ejendomsinvesteringer, er du særdeles velkommen til at kontakte mig.