Investeringsejendom | K/S Dalumvej, Odense

Attraktiv ejendomsinvestering med begrænset kaution og budgetteret egenkapitalforrentning på 10,97 % P.A

Ejendomsinvestering finansieret med 20 årig fast rente

Projektet omfatter en 1.089 m2 stor butiksejendom, som er udlejet til Rema 1000 på en uopsigelig lejekontrakt frem til maj 2028. Ejendommen er opført i 2012 og er centralt placeret i Odense-forstaden Dalum (Dalumvej 89).
Bydelen Dalum udmærker sig ved den korte afstand til Odense centrum (blot 4 km). Derudover er Dalum et attraktivt boligområde med høj aktivitet de kommende mange år – bl.a. i forbindelse med opførelsen af det nye Supersygehus, Facebooks nye datacenter samt ombygningen af den gamle papirfabrik til 400 boliger.

Projektet finansieres med et fastforrentet 20-årigt realkreditlån på 69 % af ejendommens handelsværdi på 22.250.000 DKK
Dette er med til at sikre et stabilt og sikkert cash-flow på ejendommen. Ejendomsprojektet har derfor et positivt driftsresultat allerede fra år 2019 (første hele regnskabsår).
Der budgetteres med en egenkapitalforrentning på 10,97 %.
Investorindskuddet bliver på 550.000 kr. pr. 10 % ejerandel.

Investeringen udmærker sig ved følgende:

  • Uopsigelig lejekontrakt frem til 2028 med særdeles stærk lejer i Rema 1000 kæden.
  • Absolut attraktiv beliggenhed i Odense.
  • Fastforrentet med 20-årigt realkreditlån på 69 % af ejendommens handelsværdi. Dette er med til at sikre et stabilt og sikkert cash-flow på ejendommen.
  • Meget begrænset kaution ved udløb af lejekontrakt på kr. 61.808 pr. 10 % andel.
  • Lejeniveauet pr. kvadratmeter er meget attraktivt sammenlignet med øvrige Rema 1000 butikker i Odense-området.
  • Kassekreditten er afviklet efter 8 års ejerskab og inden for lejekontraktens løbetid.

Gældsafvikling:

Der er fra år 2019 (første hele regnskabsår) et positivt driftsresultat i ejendomsprojektet på kr. 941.588 DKK stigende til kr. 1.458.353 i år 2028, hvor lejekontrakten med Rema 1000 udløber og skal genforhandles.

De gode driftsresultater for ejendommen betyder, at man har afdraget kassekreditten i år 2026, samt at der er et meget højt årligt afdrag på selskabets gæld i forbindelse med realkreditlånet.

Ejendommen anskaffelsespris i år 2018 inklusiv anskaffelses- og finansieringsomkostninger er kr. 23.813.263 og ejendomsprojektets nettogæld (bankindestående fratrukket realkreditgæld) er i år 2028 på kr. 7.161.049.