Investeringsejendom | K/S Chr. Hansensvej, Vejle

Attraktiv ejendomsinvestering med egenkapitalforrentning på 9,15% og høj lejesikkerhed.

Forventet egenkapitalforrentning på 9,15 % over 10 år.
Ingen kautionsforpligtelser og fast rente i 30 år.

K/S Chr. Hansensvej, Vejle er en investeringsejendom med 14 ny renoverede lejligheder,
med en attraktiv beliggenhed centralt i Vejle og høj lejesikkerhed.

Investeringen udmærker sig ved følgende:

  • Høj lejesikkerhed og realistiske lejepriser, bekræftet af uafhængig mægler.
  • Placeret i en by med en meget positiv befolkningsudvikling.
  • Løbende udbytter på 3 %.
  • Ingen kautionsforpligtelser.
  • Fast rente i 30 år. 1 års lejegaranti.

Vejle er Danmarks 9. største by med 56.567 indbyggere og med en fortsat positiv befolkningstilvækst – både i parcelhuse men også i etageboliger i centrum og ved havnen.
Byen er velplaceret i vækstområdet trekantområdet og har derfor en meget central geografisk placering i Danmark, hvorfra der via motorvejsnetværket er adgang til mange store virksomheder som LEGO, Danfoss, Ørsted og Gumlink mfl.

Der budgetteres med driftsoverskud fra 2019

Der er budgetteret udlodninger til betaling af skat fra 2019. Efter år 2020 forventes det, at der udbetales et udbytte på 3 %. Den resterende overskudslikviditet som ikke udbetales, gemmes som reserve kapital i selskabet.

Investeringen er struktureret således, at der ikke skal kautioneres for finansieringen. Ejendommen erhverves for kr. 21.675.000. Herudover udgør de samlede anskaffelses- og finansieringsomkostninger kr. 1.288.714. Der budgetteres på en 10 års horisont en egenkapitalforrentning på 9,15 %.