Investeringsejendom | K/S Johannelyst, Randers

12 boliglejemål opført i 2012 med beliggenhed i den attraktive sydlige del af Randers. Boligarealet er på i alt 1.215 m2.

Ejendomsinvestering finansieret med 30 årig fast rente

Ejendom bestående af 12 boliglejemål opført i 2012 med beliggenhed i den attraktive sydlige del af Randers. Boligarealet er på i alt 1.215 m2.
Hver bolig har sine egen lille have med dejlig terrasse og carport med redskabsskur.

Lejemålene er af forskellig størrelse:
1 stk. på 91 kvm
9 stk. på 100 kvm
2 stk. på 112 kvm

Bydelen udmærker sig ved den korte afstand til Århus, de personer som ønsker at bosætte sig der, vil have kort afstand til Århus og beliggenheden er derfor perfekt for pendlere.

Ejendommen har siden opførsel altid være fuldt udlejet. Der er en blandet beboer sammensætning med pensionister og unge børnefamilier.

Der budgetteres med driftsoverskud på kr. 394.907 fra 2018, og udlodninger til betaling af skat fra 2019.

Investeringen udmærker sig ved følgende:

  • Ingen tomgang, har altid været fuldt udlejet
  • Fastforrentet 30 årig realkreditlån på 73 % af ejendommens handelsværdi
  • Kassekredit afviklet efter 3 års ejerskab
  • Tilbagebetaling af 50 % den indskudte kapital i 2023
  • Investorindskud på kr. 550.000 pr. 10% ejerandel
  • Stabilt afkast på 10,7 % før skat
  • Mulighed for tidligere exit ved frasalg af ejerlejligheder
  • Der kan skattemæssigt lægges kr. 10.000 til anskaffelsesprisen pr lejlighed pr år den har været ejet, når avancen beregnes i forbindelse med videresalg. Med 12 lejligheder i projektet betyder det 12 x lejligheder x kr. 10.000 = kr. 120.000 pr år.

Udbytte:

Med den langsigtede værdifasthed i boligudlejningsejendomme, budgetteres der efter 5 år med at K/S’et genbelåner ejendommen i et realkreditinstitut.

Det er vores vurdering, at den positive drift i ejendommen frem til 2023 vil kunne muliggøre en yderligere realkreditbelåning af ejendommen på kr. 2,38 mio. svarende til en forsigtig 75 % realkreditbelåning.

Ved en 75 % belåning vil der kunne blive udbetalt et beløb svarende til 48 % af den indskudte kapital. Hertil kommer noget af den opsparede likviditet der ligeledes kan udbetales.

Ejendommen erhverves for kr. 19.987.500. Herudover udgør de samlede anskaffelses- og finansieringsomkostninger kr. 1.292.359.