Investeringsfond | Value Investment Tyskland A/S

Værdispredning via investering i etablerede ejendomsprojekter

investeringsfond value investment

Fonden S&P Value Investment Tyskland A/S er en nøje tilrettelagt investeringscase, som investerer bredt i sunde og etablerede ejendomsprojekter i Tyskland og Danmark. Projekterne er alle af høj kvalitet, og hvor anskaffelsessummen er lavere end den indre værdi.

Resultatet er en sund risikospredning inden for såvel geografi, demografi og ejendomstyper. Derigennem sikres et optimalt afkast for dig som investor. Fonden er velegnet til såvel privat- som selskabsinvestorer, der ønsker en ejendomsinvestering uden kautionsforpligtelser og med kort investeringshorisont på 7 – 10 år.

Investeringen udmærker sig ved:

  • Højt udbytte (da investeringerne løbende afvikles).
  • Stabilt afkast ved et moderat makro-økonomisk scenarie.
  • Kort tidshorisont ift. traditionelle ejendomsprojekter, idet der købes projekter, som har eksisteret i en årrække.
  • Høj risikospredning, idet der investeres i flere projekter – sammenlignet med traditionelle K/S’er, hvor der typisk kun investeres i en enkelt ejendom.
  • Stor risikospredning inden for såvel geografi som demografi – fra familiehuse til seniorboliger – fra kontorejendomme til butikscentre.
  • Et professionelt team med Fingerspitzgefühl og over 20 års praktisk erfaring på det tyske marked.

Fakta om fonden:

  • Et gennemsnitligt udbytte på 5,29 %.
  • Afkast før skat på 8,67 % p.a.
  • Minimum tegningsbeløb 750.000 kr.
  • Ingen kautionsforpligtelser.

Ønsker du at læse alle detaljerne om fonden, kan du downloade hele prospektet ved at udfylde nedenstående formular. Har du spørgsmål, og/eller ønsker du, at vi i fællesskab gennemgår fonden og drøfter netop dine muligheder, er du velkommen til at kontakte Anders Schou på tlf. 31 71 65 16 eller as@schoupartners.dk

Strategien for fonden – S&P Value Investment Tyskland A/S:

Strategien består i sin enkelthed i, at vi kan købe en ejendom til en pris under den indre værdi – typisk kurs 60-80.

Der vil igennem fonden blive investeret ca. 40 % i etablerede K/S-selskaber og ca. 60 % i ejendomsselskaber via Zweitmarkt-børsen.

Vi har allerede nu indgået betingede aftaler med tre forskellige investorer i seks eksisterende K/S projekter.

Sund risikojustering inden for ejendomstyper, demografi og geografi:

Boligejendomme, seniorboliger & plejecentre, kontor- & erhvervslokaler, supermarkeder & retail, hotelejendomme, shopping- & indkøbscentre, fordelt over ca. seks tyske regioner – og ca. 30 eksisterende projekter.

Eksisterende K/S anparter:

Schou & Partners A/S’ omfattende netværk og store knowhow omkring K/S selskaber gør, at vi ofte har kontakt til anpartshavere, der af forskellige årsager ønsker en hurtig og effektiv afvikling af deres investeringer – typisk pga. alder, helbred eller ændring i personlige forhold. Dette gør, at vi typisk køber til under den indre værdi – ofte kurs 60-80.

Andre fordele ved at købe eksisterende K/S-selskaber er, at selskabet bag har en dokumenteret historik for såvel cashflow, drift og budgetter – hvilket er med til at underbygge og dokumentere sikkerheden.

Zweitmarkt:

Zweitmarkt er en reguleret handelsplads i Hamborg. Zweitmarkt er et relativt illikvidt marked, og det kan derfor være svært at gennemskue. Her kan vi drage fordel af vores mere end 20 års erfaring fra netop det tyske ejendomsmarked, og derfor kan vi finde de favorable projekter – hvor du som investor opnår en fornuftig risikojusteret spredning. Ud over størrelsen på det tyske ejendomsmarked er også den lave risiko et plus, da belåningsgraden af projekterne sjældent er mere end 50 % – i modsætning til danske, der som regel ligger på 70-80 %.

Hos Schou & Partners er vi ikke i tvivl om, at der her kan gøres en rigtig god investering. – En investering, hvor risikoen er meget lav sammenlignet med traditionelle ejendomsprojekter.