Velkommen til
særlig favorabel ejendomsinvestering

Nu gør Schou & Partners secondaries tilgængelige for danske ejendomsinvestorer

Investér i børshandlede ejendomme købt 30-40% under fair value

Secondaries er et særdeles attraktivt investeringsobjekt for ejendomsinvestorer. Hidtil har det været forbeholdt udenlandske og institutionelle investorer. Men nu tilbyder Schou & Partners danske investorer muligheden for at udvide porteføljen med denne favorable investeringsform.

 

30-40% under fair value

Schou Secondaries er hovedsageligt børshandlede ejendomsanparter, hvor den primære investor sælger sin anpart til en langt lavere kurs end fair value kursen. Det kan skyldes primær investors akutte behov for likvider, ønske om hjemtagning af profit mv.

Schou & Partners har specialiseret sig i at udvælge og købe særligt lovende secondaries primært på det attraktive tyske marked. Dette giver vores fonde et højt afkast samtidig med en lav risiko.

Særligt favorable exit muligheder

Ydermere er vores fonde forbundet med en særlig nem exit. Ønsker investor at udtræde af fonden, kan de underlæggende aktiver sælges på børsen. Læs mere om exit-mulighederne ved at downloade vores investor-info.

7 særlige fordele ved secondaries

Få et hurtigt overblik over de særlige karakteristika, der er ved at investere i Schou Secondaries

Køb 30-40 % under fair value

At investere i secondaries vil sige, at man køber en primær investors anpart til en reduceret pris – typisk 30-40 % under fair value. Grunden til dette kan være sælgers pludselige behov for kontanter ved skilsmisse, pension, gevinsthjemtagning mv.

Børshandlede projekter

Når Schou & Partners køber ejendomsanparter til vores fonde, sker det fortrinsvis via Fondsbörse Deutschlands handelsplatform for secondaries. Dermed opnås fuld transparens over kurshistorik, omsætning mv. Vores portefølje-team følger dagligt kurserne og analyserer de nye assets der udbydes.

Lav risiko, lav gearing, stor spredning

Der er flere grunde til, at Schou & Partners fonde har en lavere risiko end andre typer ejendomsinvestering. De tyske ejendomsprojekter er som oftest finansieret med lav gearing og har dermed lavere risiko for tab. Den store spredning på mange forskellige projekter reducerer risikoen yderligere. Og endelig udgør den høje indre værdi en buffer imod værdireduktion.

Attraktive tyske ejendomsmarked

Tyskland er verdens 4. største økonomi. Ejendomsmarkedet er i konstant vækst, og udbuddet af projekter er mange gange større end i Danmark. Samtidig er markedet velreguleret, har stor gennemsigtighed og høj omsætning. For den danske ejendomsinvestor er investeringer i tyske projektejendomme derfor et oplagt valg.

Nem exit

Hos Schou & Partners er mulighederne for exit særligt interessante. Schou & Partners fonde består af en portefølje af projektanparter, hvor hovedparten kan realiseres via Fondsbörse Deutschland. Så hvis en investor ønsker at udtræde, så er der mulighed for at dele af de underliggende aktiver kan sælges. Og da aktiverne allerede er købt ‘med rabat’, er der i princippet intet kurstab.

Undgå J-curve

Ejendomsinvestering består af tre faser: Investment Period, Operational Enhancement og Harvest Mode. Værdien af investeringen følger en J-formet kurve. Ved at købe secondaries indtræder man først i projektet i den afkastgivende slutfase. Startomkostninger er dermed betalt af primær investor.

Cherry picking af Schou & Partners’ eksperter

Schou & Partners har over 30 års erfaring inden for ejendomsinvestering på det tyske marked. Hver indkøbt projektanpart er resultatet af en grundig analyse af bl.a. ejendommens stand, lejekontrakter, gældsprocent, afdrag, anpartsværdi kontra leje, udlodning, kurshistorik, skjulte værdier i form af mulige lånekonverteringer, potientielle huslejestigninger mv.

Case

Daimler Training Center Stuttgart

Købt 21 % under fair value

Case

Daimler Training Center Stuttgart

Købt 21 % under fair value

Moderne kontorejendom i Stuttgart

Daimler Training Center på hovedgaden i Stuttgart er et typisk eksempel på et asset i en Schou & Partners fond. Ejendommen er AAA-vurderet. Det vil sige er i bedste kategori for beliggenhed, bygningskvalitet og lejere.

Høj indre værdi

Ved Schou & Partners gennemgang af projektet fandt vi flere steder, hvor realisationsværdien var markant højere end kursværdien. Fx var prisen pr. anpart beregnet efter en værdi på 14 gange lejen.

Mens en mæglervurdering sagde værdien var 18 gange lejen. Projektet havde en høj opsparing med en gældsprocent på kun 37 %. Denne ville blive afdraget med yderlig en femtedel de kommende år.

Endelig var den årlige udlodning på 2,5% af nominel værdi. Men da købskursen lå på ca. 35 svarede det til et årligt udbytte på 7,5 %. Alt i alt vurderede Schou & Partners investeringsteam at denne projektanpart var en rigtig god investering.

Investeringsprincip

Udvalgte nøgletal Stuttgart

Schou & Partners i tal

68

indkøbte secondaries

283 mio

samlet investeringssum

8

fuldtegnede projekter

Deltag i en investoraften

Få indsigt i ejendomsinvestering med secondaries

Schou & Partners arrangerer løbende investeringsaftener på eksklusive konferencesteder. Her vil du som investor få indsigt i principperne for investering i secondaries. Vi går ned i maskinrummet og ser på, hvilke mekanismer der gør, at denne investeringsform er særlig favorabel. Du får rig lejlighed til at stille spørgsmål og tale med vores eksperter. Aftenen slutter med en god middag.

“Vi så noget ingen andre havde set”

Anders Schou om secondaries

I stort set hele sin karriere har Anders Schou beskæftiget sig med ejendomsinvestering. I 2015 startede han Schou & Partners A/S med ønsket om at nytænke branchen og finde andre og bedre måder at investere i ejendomme på.

“Vi er sat i verden for at investere vores kunders penge bedre og mere effektivt, end andre gør det. Derfor er det ikke nok blot at gentage det, som alle andre gør i branchen – nemlig at udvikle et standardprojekt og sælge det i småbidder.” siger Anders Schou.

 

Overset guldæg

“Secondaries er et overset guldæg inden for ejendomsinvestering. Der er så mange fordele ved konceptet, at det er et oplagt valg for den investor, der ønsker maksimal fleksibilitet samt sikkerhed og fornuftige afkast. Derfor er vi stolte over at være Danmarks største udbyder, af ejendomsinvestering gennem secondaries”, siger Anders Schou.

Tysktalende team

“Vi har sammensat et utroligt, dygtigt team med stor erfaring inden for ejendomsinvestering især på det tyske marked. De varetager alle aktiviteter fra analyse og køb til forvaltning af aktiverne. Og ja, det kræver, at man taler flydende tysk og iøvrigt kan begå sig i den særlige tyske forretningskultur”, afslutter han.

Har du spørgsmål til vores fonde, vil du vide mere om secondaries generelt
eller vil du gerne have uddybet et emne?

Seneste nyheder

Schou & Partners
– nytænkende ejendomsinvestering