Central investorinformation

 

Nedenfor finder du dokumenter indeholdende central information om såvel aktuelle som tidligere investeringsprodukter udbudt af Schou & Partners A/S. Dokumentet er ikke reklamemateriale.

Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Schou & Partners A/S er registeret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores FT-nr. er: 23.181 (Link til Finanstilsynet)

Registeringen er sket i medfør af §9, stk. 1, jf. §4, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF.loven).

AIF’er under forvaltning

Schou Secondaries IV (Fond IV)

Schou Secondaries III (Fond III)

Schou_Secondaries_III-KID_dokument.pdf DOWNLOAD

Value Investment II A/S (Fond II)

Value_Investment_II-KID_dokument.pdf DOWNLOAD

Value Investment Tyskland A/S (Fond I)

Value_Investment_tyskland-KID_dokument.pdf DOWNLOAD