Kære investorer,

Vi starter året hektisk ud hos Schou & Partners, ved at flytte kontor fra sidebygningen på Hinderupgård til stue etagen på Hinderupgård. Helt praktisk betyder det, mere plads til de ansatte og bedre faciliteter til kunderne.

2019

Vi fortsætter i 2019, vores strategi fra det forgangne år, med en forsigtig tilgang til køb af ejendomme. Vores analyse af ejendomssituation er, at priserne generelt er for høje. I nogle af landets største byer er der blevet bygget-, og der bygges fortsat, for meget. Dette kommer til at påvirke markedet i 2019, herunder hvorledes finansieringskilderne ser på udlån til ejendomsinvesteringer.

Schou & Partners holder til i Odense, derfor er det den by vi kender bedst. Også hér er man ved at forbygge sig. Der bygges og bygges, og demografien understøtter ikke omfanget af byggeriet. Vi spår derfor allerede nu, at der vil komme pres på lejepriserne for de store lejligheder og tomgang.

Der kommer til at gå nogle år, inden mængden af de nye lejeboliger er fordøjet.

Siden starten af Schou & Partners A/S, har vi advaret mod dele af investeringsmarkedet, i landets største byer. Denne advarsel står fortsat ved magt i 2019, priserne er generelt for høje. Vi kommer derfor til fokusere på udvikling af nye typer investeringsmuligheder, så risiko og afkast hænger sammen.

Investeringsbog baseret på 40 års ejendomserfaring

Schou & Partners er en virksomhed, hvor flere generationer af ejendomsinvestorer er involveret. Det betyder, at vi har 40 års ejendomserfaring at trække på, når vi skal investere. Vi har set det hele, opture, nedture, højkonjunkturer, kartoffelkuren, højrenteperiode, lavrenteperiode, tvangsauktioner, håbløse projekter, fantastiske projekter, pantebreve, rigelig med finansiering, ingen finansiering.

I løbet af foråret, vil vi derfor udgive en bog, hvor nogle af disse erfaringer bliver skrevet ned. Bogen vil ikke være skrevet af et reklamebureau, men af investorer og folk med kendskab til branchen.

Aktuelle projekter: K/S Chr. Hansensvej

Vi har erhvervet en boligudlejningsejendom i Vejle, hvor vi har nærstuderet lejeniveauerne. Vejle har en særdeles positiv demografi og en generel mangel på gode og fornuftigt prissatte lejligheder.

Det betyder, at vi har en meget høj lejesikkerhed, kombineret med, at sælger leverer et års lejegaranti. Ejendommen indkøbes til en fornuftig kvadratmeterpris på kr. 16.596 og et afkast på 5,24 % for en totalgennemrenoveret ejendom.

Som investor skal du have en tidshorisont på minimum 10 år.

 

Vi hos Schou & Partners vil gerne afslutte med, at sige tak for et spændende 2018. Vi ser frem til de projekter der ligger foran os og vi håber, vi får mulighed for at se jer i det nye år.

Som sædvanligt er i velkomne til at komme ind forbi og hilse på, til en kop kaffe, hvis i skulle være i nærheden.

Med venlig hilsen,

Anders Schou