År 2019 går på hæld, og vi ser frem til et spændende år 2020, som vi på forhånd har forberedt os grundigt til. 

I 2020 vil vores fokus være på overtagelse af eksisterende K/S-anparter – samt etablering af en ny fond under Value Investment, hvor der fokuseres på geografisk og demografisk spredning – derved sikres et stabilt afkast på det pt. glohede boligmarked. Velkommen byder vi også gerne nye K/S selskaber, som måtte ønske at gøre brug af vores solide kvalifikationer ud i forvaltning.

2019 blev absolut også et spændende år, med en lang række glædelige begivenheder og nye tiltag. Vi bød mange nye K/S selskaber velkommen til vores administration, samt nye investorer velkommen i vores finansielle forening, og vi fik hjulpet en række eksisterende kunder med at forberede generationsskifte for deres placerede formuer i K/S selskaber – hvilket bl.a. blev markeret med en investoraften om generationsskifte og tidlig exit fra K/S investeringer. Investoraftenen blev afholdt i samarbejde med DBO og Mazanti-Andersen Korsø Jensen.

Ligeledes krævede året ekstra fokus på negativ-bankrenter – samt det faktum, at flere investeringsprodukter havde – og stadig har udsigt til negativ afkast. Det har derfor aldrig været vigtigere end for nuværende, at man holder ekstra fokus på sine investeringer og aktivt tager hånd om placeringen af sine likvider.

Gældende for året 2019 ser vi med særlig glæde tilbage, på følgende begivenheder:

November

Vi etablerede vores første fond under ’Value Investment’. Vores investorer tog flot imod nyskabelsen og placerede ikke mindre end 30.000.000 kroner i fonden i løbet af blot få uger.

Måneden bød på 2 særdeles velbesøgte investormøder om fonden.

Juli

Vi afholdt investoraften om generationsskifte og tidlig exit. Arrangementet var særdeles velbesøgt.

Vi glæder os over det store fremmøde og planlægger allerede nu at afholde lignende arrangementer fremover.

April

Lars Bach Andersen blev Fund & Asset Manager hos Schou & Partners.

Januar

K/S Chr. Hansensvej, Vejle, blev udbudt. Projektet blev et succesprojekt på alle parametre. Såvel den håndværksmæssige finish som det finansielle slutresultat oversteg vores forventninger på bedste vis.

2019 blev et godt år. – Sammen kan vi gøre 2020 ENDNU bedre…

Alle hos Schou & Partners A/S vil hermed gerne sige dig tak for året, der gik.

Vi ønsker dig og dine et festligt og lykkebringende GODT NYTÅR!