Siden vores succesfulde etablering af fonden S&P Value Investment Tyskland A/S i november sidste år, har vi arbejdet intensivt på at få etableret vores kommende fond – S&P Value Investment II A/S. Der er således indgået betingede købsaftaler med 10 etablerede tyske og danske ejendomsprojekter. Dette var vores afsats for at lancere fonden, som vi glæder os meget til at præsentere for dig.

I dette projekt får du en meget attraktiv mulighed for at deltage i et unikt projekt, hvor der investeres i en diversificeret portefølje af flere ejendomsprojekter i primært Danmark og Tyskland.

Fonden S&P Value Investment II A/S er en gennemarbejdet investeringscase, som investerer bredt i sunde og etablerede ejendomsprojekter.

Projekterne er alle af høj kvalitet, hvor anskaffelsessummen er lavere end den indre værdi – typisk kurs 60 – 80. Dette giver grundlag for et højt udbytte og stort afkast.

Fonden kommer til at bestå af ejerandele i kontorfaciliteter, retail & byggemarkeder, boligejendomme & ældreboliger, samt industri- & logistikfaciliteter.

Resultatet er en fornuftig risikospredning inden for såvel geografi, demografi og ejendomstyper. Derigennem sikres et optimalt afkast for dig som investor. Fonden er velegnet til personer – såvel privat- som selskabsinvestorer samt pensionsmidler, hvor ønsket er en ejendomsinvestering uden kautionsforpligtelser og med kort investeringshorisont på 7 – 10 år.

Det er medvirkende til, at vi hos Schou & Partners A/S ikke er i tvivl om, at der kan gøres en rigtig god investering, hvor risikoen er meget lav sammenlignet med traditionelle ejendomsprojekter.

Investeringen udmærker sig ved:

 • Højt udbytte (da investeringerne/ejendommene løbende afvikles).
 • Stabilt afkast ved et moderat makroøkonomisk scenarie.
 • Kort tidshorisont ift. traditionelle ejendomsprojekter, idet der købes projekter, som har eksisteret i en årrække.
 • Stor risikospredning, idet der investeres i flere projekter – sammenlignet med traditionelle K/S’er, hvor der typisk kun investeres i en enkelt ejendom.
 • Stor risikospredning inden for såvel geografi som demografi – fra familiehuse til seniorboliger – fra kontorejendomme til industri- & logistikfaciliteter.
 • Et professionelt team med Fingerspitzgefühl og mere end 20 års praktisk erfaring på det tyske marked.

Fakta om fonden:

 • Et gennemsnitligt udbytte på 4,19 %.
 • Afkast før skat på 8,52 % p.a.
 • Minimum tegningsbeløb 750.000 kr.
 • Ingen kautionsforpligtelser.
 • Aktiekapital på 50.000.000 kr.