Et af aktiverne i Fond II er netop blevet frasolgt. Salget har givet en rigtig god fortjeneste – faktisk en del højere end forventet. Aktivet er en andel i et ejendomsprojekt i Freital ved Leipzig. Ejendommen er udlejet på langtidskontrakt til megabyggemarkedet Toom. Projektets udløb var først i 2035. Men et flertal af investorerne valgte at hjemtage fortjenesten nu, da gevinsten allerede er blevet særdeles attraktiv. Indtægterne fra salget bliver brugt til at købe flere favorable secondaries, der kan indgå i Fond II’s portefølje.